con1_meny_top_over.png  con1_meny_top_shadow.png
Gränsfiber
  Fagered-Älvsered ek.för
              www.gransfiber.se
con1_meny_top_under.png

      Vi bjuder på fika!

Välkommen till årsmöte med din fiberförening,
Gränsfiber Fagered-Älvsered ek för.

 

 

 

 

Inför årsmötet har vi lite tips och önskemål att skicka med. Föreningen har en Facebook-sida som heter Gränsfiber, där lägger vi ut information när något akut händer och övrig information som kan vara nyttig. Har du inte tillgång till Facebook så prata gärna med grannen och du som vet att en granne eller annan medlem inte använder sociala medier dela gärna med dig av informationen till dem.

Det finns också en hemsida, www.gransfiber.se där det finns blanketter för t ex autogiro och när eller om du ska sälja din fastighet finns där en blankett som ska fyllas i och skickas in till föreningen, det är viktigt för att våra register ska vara uppdaterade och riktiga. Medlemskapet följer nämligen med fastigheten och är ett värde vid försäljningen. Har du inte tillgång till dator så kontakta någon i styrelsen så hjälper vi er.

De flesta av medlemmarna har anslutit sig till det kollektiva erbjudandet föreningen har i samarbete med Netatonce, som är ett femårigt avtal och det skrevs om 2020 och har alltså tre år kvar på bindningstiden. Avtalet är väldigt prisvärt (281 kr) så tänk på det om du blir uppringd av andra operatörer, och även om du skulle ansluta dig till annan operatör är du ändå bunden att betala månadskostnaden.

Netatonce sköter föreningens fakturering och det är därför dem du ska kontakta om du har problem med fakturorna på något sätt. De tar betalt för att skicka ut pappersfakturor (39 kr) men det kostar inget om du väljer att få dem via mejl istället. Numera går det bra att betala via autogiro, blankett finns som nämnts på hemsidan.

Har du fiberkabeln i dina marker så tänk på att kontakta oss innan du eller någon entreprenör börjar på med grävarbete, det kostar inget att få kabeln utsatt men kan bli väldigt dyrt om den blir skadad!

 

Med vänliga hälsningar

Gränsfiber Fagered-Älvsered ek för

/Styrelsen

                                   Årsmöte

     Gränsfiber Fagered-Älvsered Ekonomiska förening

       Fagereds bygdegård 28/6 2022 Klockan 19.00

 

      Dagordning

1.                       Mötets öppnande

2.                       Godkännande av dagordning

3.                       Godkännande av röstlängden

4.                       Mötets utlysande

5.                       Val mötesordförande

6.                       Val av sekreterare för mötet

7.                       Val av justeringspersoner, tillika rösträknare

8.                       Styrelsens verksamhetsberättelse för 2021

9.                       Styrelsens årsredovisning

10.                 Revisorernas årsberättelse

11.                 Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen

samt om disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.

12.                 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen det gångna året   

13.                 Fråga om arvoden för ordinarie styrelseledamöter

14.                 Beslut om medlemsavgiften

15.                 Val av ordförande

16.                 Val av ledamöter

17.                 Val av revisorer

18.                 Val av valberedning, minst två o högst fem pers, en sammankallande

19.                 Övriga frågor

20.                 Mötet avslutas

Justerad Dagordning 10062022

     Kallelse Till Årsstämma

Datum:10/6 2021       Tid: 19.00

Plats: Länk via Webben

 

På grund av coronan kan vi fortfarande inte träffas och hålla årsmötet fysiskt. I år kommer vi att köra mötet på en länk som ni får om ni har anmält er till mötet.

Jag vill att ni har gjort en anmälan senast den 7/6 om ni vill deltaga i årsmötet via en länk.

Den anmälan görs till martin@gransfiber.se

Är det någon fråga ni vill ta upp på mötet så vill jag att den görs i god tid innan så vi har med den i planeringen.

Dagordning:

1.                   Mötets öppnande

2.                   Val av ordförande samt sekreterare vid stämman.

3.                   Godkännande av röstlängden.

4.                   Val av två justeringspersoner tillika rösträknare.

5.                   Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.

6.                   Fastställande av dagordningen.

7.                   Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen.

8.                   Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.

9.                   Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.

10.                 Fråga om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer.

11.                 Beslut om medlemsavgift och andra avgifter.

12.                 Val av ordförande

13.                 Val av övriga styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter.

14.                 Val av revisorer och eventuell revisorssuppleant/er.

15.                 Val av valberedning, lägst två och högst fem personer, varav en skall vara sammankallande.

16.                 Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar, och som anmälts till styrelsen senast fyra veckor före stämman.

17.                 Mötets avslutande

 

Varmt välkomna att deltaga!

/Styrelsen

      

Vill bara påminna om ni bytt Mailadress och inte meddelat

Gränsfiber så går det bra att skicka er nya adress till mig.

Det gäller ochså byte av ägare på fastighet så ska det fyllas i Blankett 1 som finns här på hemsidan att ladda ner.

Skicka till:kent@gransfiber.se

      

Nytt år,2020

Nu har det snart gått 5 år sedan starten

med NETatONCE som tjänsteleverantör

och det är dax att förnya vårt avtal eller

förlänga det ytterligare 5 år,vi har tittat

på det och vi kommer att återkomma

med mer detaljer.Har ni något som ni

funderar över så hör av er till någon i

styrelsen.

Årsmöte 2020

                   

                  

                               

            

Sappa

0771-404 400

2 Dec 2017

Nu i dagarna kommer fakturan på nätavgiften

på årsmötet höjdes den från 75kr mån till 100kr mån,det har missats från fakturaavdelningen så det kommer en till på 300kr.

Kent

Gränsfiber Fagered-Älvsered ek.för

    Årsmöte Älvsereds bygdegård

            Torsdagen den 15/6 2017

                    Kl.19.00

1. Mötets öppnande

2. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman

3. Godkännande av röstlängden

4. Val av justeringspersoner tillika rösträknare

5. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning

6. Fastställande av dagordning

7. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelse

8. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om disposition av

årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna

10. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer

11. Beslut om medlemsavgift och andra avgifter

12. Val av ordförande

13. Val av övriga styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter

14. Val av revisorer och eventuella revisorssuppleant/er

15. Val av valberedning, lägst två och högst fem personer, varav en skall vara sammankallande

16. Övriga frågor som berör mötet

17. Mötets avslutande

       Årsredovisning-20160001

Har ni bytat mailadress så var vänlig och skicka den nya till

              mailto:kent@gransfiber.se


13-07-2015

Lite fiberuppdatering!


Nu är vi igång på riktigt och förhoppningsvis fungerar tjänsterna som de ska. Som ni säkert märkt har ni fortfarande inte fått någon faktura för tjänsterna vilket beror på att tiden och orken inte räckt till. Men det innebär tyvärr inte att vi slipper betala, det tickar på med månadsavgiften f o m maj. Det är NetatOnce som ska sköta faktureringen åt föreningen men det kommer inte att starta förrän tidigast i augusti. Tänk på att det då kommer en faktura som kommer att bli ganska rejäl och avser hela sommaren. Vet inte om det också kan bli förskott för ytterligare någon månad men enligt Karin så görs det inte så i Södra Kind, men för säkerhets skull kan man ju vara beredd. Alltså läge att lägga undan månadsavgiften som är 375 kr för den som har det ordinarie paketet med TV, telefon och bredband inkl nätavgift. För den som har hyresgäster kanske nätavgiften 75 kr ska debiteras av hyresvärden istället? Är du hyresvärd så är vi tacksamma om den här informationen kan vidarebefordras till dem!

 

De som har fått igång telefonen kanske redan fått faktura för sina samtal, liksom de som valt till ytterligare Mbit utöver de 200 som ingår.


Den slutliga kostnaden för fiberanslutningen är inte riktigt klar ännu, Länsstyrelsen gjorde slutkontroll hos oss den 8 juli, och när vi får beslut och utbetalning i slutet av augusti ska vi räkna ut slutkostnaden per medlem. Har du mejladress så meddela den till oss, mejla till kent@gransfiber.se, på det sättet får du informationen snabbare.

           Årsmötesprotokoll 20150418

             

                                             @

Byte av Mailadress.Om ni ändrar er epostadress skicka den till oss

så vi kan nå er.

Skriv även namn,adress,fastighetsnr,Mobilnr.

Skicka till:kent@gransfiber.se

Uppstart av vårat fibernät blir den 29 April 2015

och något klockslag finns inte så vi får ha en bra dag och vänta!                                           

                                                                    img_8318.jpg

För er som tänker vänta med att koppla upp sig

(ex.passiva) så kommer det att kosta 2500:- kr

efter att vi startar upp den 27-28 April 2015

Inloggning på våran sida.www.netatonce.se/gransfiber

Årmöte den 13 April i Älvsereds Byggdegård kl.19.00

Till tv vill Sappa att det används nätverkskabel!

           

   

                                                        Andersson CAT6E 10m Unshielded Grey 

05-03-2015

Lite info

Ni som vill ha hjälp med att sätta upp modemet kan meddela mig

så vi kan göra en lista .Modemet tas med av den som sätter upp det,ni som

sätter upp det själv kommmer att få hämta det när vi hör av oss om tid o plats.

kent@gransfiber.se

eller 070 563 09 72

 27-01-2015

Ikväll har vi haft telefonmöte med Bynet som lovar att DE-teknik kommer att börja svetsa fasadskåp i nästa vecka, sedan blåser de till de fastigheter som inte är klara ännu och efter det påbörjas blåsningen av stamledningen.
Om ni ser DE--teknik någonstans så gör gärna ett inlägg här så att vi vet var de är och vad de gör.
På onsdag har vi bokat ytterligare ett möte för att ytterligare stämma av att det fungerar och får med alla fastigheter

Aktuellt läge i fiberföreningen november 2014

Föreningen har nu 330 medlemmar som betalat in delinsatsen, ytterligare två på väg in, så vi har en riktigt bra anslutningsnivå vilket är väldigt positivt. Gränsen för att vi ska få full utdelning på beviljade bidrag är 225 anslutningar utanför Älvsereds tätort och det har vi klarat och är nöjda med. Sedan vet man aldrig om det kan finnas någon annan förutsättning som vi missat eller som skulle kunna dra ner nivån men vi känner oss säkra på att vi inte kommer att komma upp till 17 000 kr som slutlig insats per fastighet. Den slutliga summan kommer vi att begära in när vi fått klart med alla fakturor och klartecken från Länsstyrelsen, det kommer inte heller att bli förrän efter årsskiftet.

I det närmaste all grävning är nu avklarad, någon enstaka liten korrigering behöver göras. Vivab:s grävning i Fagered och till Fridhemsberg är nyligen klar och vi har fått med våra slangar i det arbetet vilket sparat mycket pengar för oss medlemmar.

I Åsebo har vi grävt samman vårt nät med Södra Kinds fiberförening och NetatOnce kommer att koppla på oss den vägen. Framöver är det meningen att alla fiberföreningar i kommunen ska vara hopkopplade vilket ska ge bästa säkerhet vid eventuella störningar, om inte matningen fungerar från ett håll ska det kunna komma från ett annat.

Det har blivit lite problem med nodhuset i Älvsered då Bynet upptäckt att den placering vi bestämt och sökt bygglov för inte fungerade p g a att det var för klena slangar för att klara av all fiber som skulle anslutas. Bynet sköter projekteringen men har missat att meddela oss detta. Vi måste därför skicka in en ny bygglovsansökan för placering av nodhuset på en obebyggd tomt i närheten av bygdegården i Älvsered, grannarna till tomten (som ägs av Falkenbergs kommun)kommer att kontaktas för att snabba på processen genom att förhoppningsvis godkänna placeringen.

Nu pågår kontroll av slangdragningarna så om ni ser någon med pannlampa som smyger runt vid fiberskåpen så är det troligen Kent eller Martin som kör ett extra skift. Bynets underleverantör DE Teknik har meddelat att de inte kommer att bli klara med blåsningen före årsskiftet, vilket vi beklagar men tyvärr inte kan göra något åt. Vi har därför meddelat Länsstyrelsen att vi inte blir klara i år utan behöver flytta fram slutdatum till 28 februari vilket är senaste datum vi kan begära för att inte missa bidragen. När all blåsning är klar och svetsningarna gjorda ska de modem som vi ska montera inomhus delas ut och sättas upp, den som vill ha hjälp med detta kan då kontakta Franssons El AB, tfn nr0325-31310, om man vill ha hjälp med monteringen, den kostnaden kommer föreningen att stå för, vi använder bidraget från Falkenbergs Sparbank till detta.

Sammanfattningsvis ser vi fram emot att få det här projektet i hamn men kan ännu inte lova en datum då vi allesammans är uppkopplade men vi gör allt vad vi kan för att det ska bli så snart som möjligt. Men när vi ser hur Krogsereds Fiber fått vänta på inkoppling trots att allt verkade klart så blir man så klart lite bekymrad och vågar inte sig på att spekulera om datum.

Hoppas ni tycker ni fått lite mer information om läget och har ni funderingar så är ni välkomna att höra av er till någon i styrelsen så ska vi försöka svara så gott vi kan. Det är första (och enda) gången vi byggt ett fibernät så det har varit ett äventyr och otroligt mycket arbete och vi vet att vi inte hunnit och orkat med att informera er medlemmar som vi borde men hoppas ni har förståelse för det.

Styrelsen för Gränsfiber Fagered Älvsered ek för

Här hittar ni hur modemet skall sättas upp.Klicka på länken nedanför.

www.youtube.com/watch?v=RyiBYqWLqMw

Lite mer info.


DE-teknik planerar att komma hit v.43 och blåsa och svetsa till alla kunder och huvudstammen. Även i skåpen och nodhusen. Allt skall tas med då. Har även bokat in asfalten preliminärt till v.44. De kommer då om det är färdigtblåst i Älvsered.
Vi har lite kvar att gräva. Vi kommer göra några tryckningar både i älvsered och fagered i veckan för att knyta ihop allt. Det blir inga avgrävningar istället har vi flyttat oss en bit för att göra en tryckning istället....
Och ja vi skall bli klara i år.
Ser fortfarande några som inte har gjort sitt vid deras egna hus
Snälla säg till dem om ni ser sådant

.
Mvh Martin

Sommarhälsning från styrelsen i Gränsfiber Fagered-Älvsered ek för

 

Nu är det semestertider och det praktiska arbetet med grävning ligger lite nere för tillfället, bara ströjobb här och där som pågår emellanåt. Den allra största delen av fibergrävningen är klar men det är några kilometer i Fagered, bl a till Gullskinnsgärde som inte är gjorda ännu. I Fagered är det punktjobb som ska göras, både i och utanför byn. Här ska också Vivab fortsätta grävningen efter semestern och där är vi beroende av deras tidplan som vi inte riktigt har koll på men de ska visst vara helt klara senast i november. Kan finnas någon punktinsats som behöver göras i Älvseredstrakten också.

Vi ska söka bygglov för nodhus, ett i vardera Fagered och Älvsered, är en del jobb med att hitta rätt plats, kontakta markägare mm när det gäller detta innan själva bygglovsansökan kan göras.

Blåsning pågår i hela området där grävningen är klar, det är därför viktigt att vi fastighetsägare gör klart vår del av jobbet, alltså att sätta upp boxar och gräva ner fiberslangen över tomten. Hjälp oss gärna att påminna grannen om ni vet att de inte gjort klart. Martin är flitig och informerar på Facebooksidan -det går fort och är kanske inte alltid så välformulerat, men vi hoppas att ingen tar illa upp, för att spara tid och ork har vi även skickat ut dessa meddelanden via mejl. De går då till samtliga mejladresser, alltså även till er som gjort det ni ska och inte behöver ta åt er.

Framöver ska bestämmas vem som ska sköta underhåll av nätet, ska föreningen upphandla själv eller kommer det att bildas en paraplyförening i kommunen, eller finns även andra alternativ? Ska vårt nät kopplas ihop med andra föreningar runtomkring och hur ska i så fall kostnaderna för det fördelas? Detta är några frågor som styrelsen ska diskutera på kommande möten. Styrelsemöten har hållits kontinuerligt minst en gång i månaden, kontakter sköts med entreprenörer, Bynet, Metria, Vattenfall, Eon, markägare, kommunen m fl. Utbetalningsansökningar och kommunikation med Länsstyrelsen tar också en hel del tid, bl a ska de ha kopior på alla fakturor, kvitton, avtal mm.

Inkoppling av fibern är inte riktigt på gång ännu, först och främst måste vårt fibernät kopplas ihop med någon ”huvudledning” – det är det som nodhusen ska vara till – så innan de är på plats finns ingen teknisk möjlighet att det kan fungera. Sedan ska även där en del administrativt jobb göras. Möjligen kan det bli så att något område kommer att kopplas in tidigare än vårt slutdatum som är till årsskiftet, fast vi har förhoppningar om att det mesta ska vara igång under hösten.

Styrelsen har aldrig byggt något fibernät tidigare (och det lär vara sista gången också) och gör detta jobb på sin fritid, så vi ber om överseende med att informationen inte alltid varit den bästa, det har ibland fått komma i sista hand när inte orken har räckt till. Hjälp oss gärna med att sprida den information ni har till grannar och bekanta och har ni möjlighet att hjälpa till med praktiskt arbete så kontakta Martin i Älvsered eller Eije i Fagered. Fråga om det är något ni undrar över, så kan vi sedan hjälpas åt att sprida svaret vidare.

Vi önskar alla en trevlig sommar!

Styrelsen

Presentation3.png

Presentation1.png

Årsredovisningen

2014-04-22: Årstämman avklarad enligt dagordning, styrelsen omvaldes i sin helhet. Drygt 100 medlemmar deltog och fick information av Bynet, Falkenbergs kommun och Netatonce.

Mer information om de frågor som ställdes under mötet kommer att läggas ut här på hemsidan så snart som möjligt.

Telefonnummer till Netatonce 0771-40 44 00 för den som har frågor angående deras tjänster mm.

DSC_0422.JPG

Hej!


På styrelsemötet igår den 13/4 beslutade styrelsen

att välja NETatONCE som tjänsteleverantör i Gränsfiber.
Det som kommer erbjudas är Triple Play +
Bredband 200/200 Mbit
Telefoni
Tv 18 kanaler + 2 HD-kanaler
Pris ca: 281 kr/mån + föreningens 50 kr/mån
mer info på http://www.netatonce.se/fastbredband/byanat
Det kommer representanter från NETatONCE på årsstämman

den 22/4 och ger mer information och svarar på frågor.

 

Niklas

Ni som ännu inte skickat in era markavtal gör det nu!

Är det något som ni undrar över kontakta Tomas angående markavtalen.

Hej alla ni som längtar efter fiber!

Hade ett mycket upplysande samtal idag 11/2,  med en dam från Älvsered, hon blev uppringd av en telefonförsäljare som sa att vår fiberförening hade lagt ner.

Vilket naturligtvis inte är sant, blir någon av er uppringd av någon som säger att vi har dålig ekonomi eller på annat sätt försöker baktala oss, så tro inte för ett ögonblick på vad han/hon säger. Vi har en god ekonomi och vi slutar inte förrän alla har fiber i husen, vilket vi hoppas blir klart sommar/höst 2014.

Hälsningar Karin Karlsson  0705915387    karin@gransfiber.se

 

Lite info till er som inte är med i Facebook.

Vivab och Skanska planerar start den 31/3 som vi kommer att ha sammförläggnig med på sträckan mellan Fagered och Fridhemsberg. Maskinerna är just nu på väg in till Sjölid och skall ta sig ner till Hyvlerierna i Älvsered. Sedan är planerna att knyta ihop det runt MAA där vattenfall har grävt ner el.

I Älvsered så väntar vi tills det blir lite varmare, där är inte så mycket kvar att gräva just nu. Det kommer att bestämmas en dag då boxarna delas ut i Fagered och Älvsered inom kort. Vi meddelar när vi vet när vi skall börja blåsa. Dom är i ett område som måste bli klart före oss.

Anbudet om vem som skall leverera tjänsterna till oss ligger ute och vi kommer meddela er i mitten av mars vem det blir. Har säkert glömt något men det kommer senare då. Har ni frågor får ni höra av er.

 

Med vänlig hälsning Martin.

I dag vid Havhult

20131219_144052.jpg

Sista dag för att teckna fiberanslutningsavtal till ordinarie pris är

                           2014-01-31

                             

20130907_130709.jpg

18060_mynt.gif

Glada miner på vår ordf Karin Karlsson och kassör Kent Lindberg efter utdelningen i Falkhallen. Ju fler anslutningar ju mer pengar till föreningen, så har du eller grannen ännu inte anslutit sig finns ännu en anledning nu!

Stort tack till Falkenbergs Sparbank för utdelningen från Framtidsbanken! Nedan bankens pressmeddelande:

Pressmeddelande

Falkenberg 2013-09-05

Falkenbergs Sparbank delar ut över fyra miljoner kronor

I dag presenteras de 13 första mottagarna av bidrag från Falkenbergs Sparbanks nybildade fond kallad Framtidsbanken. Totalt är det strax över fyra miljoner kronor som når olika spännande projekt i kommunen. Största summan, två miljoner kronor, går till Ätrans IF som nu kan förverkliga servicebyggnaden vid nya skidskytteanläggningen och fotbollsplanerna i Ätran.

Genom Framtidsbanken vill Falkenbergs Sparbank ge stimulans till allmännyttiga ändamål inom det område där bankens kunder verkar och bor. I förutsättningen för fonden anges att organisationer, föreningar, företag och privatpersoner kan söka bidrag till projekt som främjar utveckling och tillväxt.

- Som sparbank har vi en unik möjlighet att bidra på det här sättet vilket är en viktig del av själva sparbanksidén. Vi är Sveriges enda bank med huvudkontor i Falkenberg och vi vill självklart att det ska märkas lokalt att det går bra för Falkenbergs Sparbank. Av bankens vinst 2012 har vi satt av 10 miljoner kronor till Framtidsbanken och det är riktigt kul att vi nu kan presentera de första mottagarna, kommenterar Göran Bengtsson som är VD för Falkenbergs Sparbank.

Falkenbergs Sparbank är en bank som verkar lokalt i Falkenbergs kommun och i Getinge med totalt fem kontor och närmare 100 anställda. Banken har en gedigen bakgrund som byggts upp under snart 150 år. - I vårt verksamhetsområde finns många engagerade personer som brinner för en idé som de önskar genomföra. Genom Framtidsbanken kan vi nu vara med och förverkliga dessa idéer och tillsammans med engagerade människor göra skillnad i vårt område. Det är första gången Falkenbergs Sparbank gör en så här omfattande satsning och intresset har varit mycket stort med många ansökningar, berättar Göran Bengtsson. Ätrans IF är de som fått största utdelningen vid första ansökningstillfället. De har stora planer på gång med en ny kombinerad skidskytteanläggning och fotbollsplaner i Ätran men pengarna från t ex Falkenbergs kommun, EU:s Leader-projekt och Hallands Idrottsförbund har inte riktigt räckt till den viktiga servicebyggnad som ska bli knutpunkten i Ätrans Idrottscentra. Nu blir den verklighet.

- Vi är oerhört tacksamma för det här stödet från Framtidsbanken. Det betyder mycket för oss. Vi har kämpat i flera år med att få till vårt idrottscentra i Ätran men projektets akilleshäl har varit att vi inte haft resurser till en bra servicebyggnad med toaletter, omklädningsrum och samlingslokal vilket vi nu får möjlighet till, kommenterar Torbjörn Nilsson som är projektledare för Ätrans Idrottscentra som drivs av Ätrans IF i samverkan med övriga föreningslivet i Ätran.

Alla bidragstagarna kommer att uppmärksammas i samband med Sparbanksdagen i Falkhallen på lördag den 7 september.

För mer information

Vid ev. frågor kan ni kontakta Göran Bengtsson på tel. 0346-55 085 eller 072-545 50 85 eller Torbjörn Nilsson från Ätrans Idrottscentra på tel. 0346-600 39 eller 070-303 48 37

Fördelningen av Framtidsbankens bidrag vid första utdelningstillfället: Ätrans IF 2 000 000 kr Servicebyggnad vid idrottscenter

Falkenbergs Roddklubb 400 000 kr Tävlingsbåt för åtta roddare Akta Huvudet 300 000 kr Föreläsningar för unga om våldets konsekvenser

Slöinge Tennisklubb 300 000 kr Ekonomibyggnad Falkenbergs FF 300 000 kr Säker kassahantering på IP

Falkenbergs Fontänhus 120 000 kr Kulturprojekt Gurkbänken i Vessigebro 100 000 kr Scen

Eftra hembygdsförening 60 000 kr Byggnad som dokumentarkiv Handikappidrotten i Fbg 21 000 kr Tält

Morups Tånge Fyrsällskap 15 000 kr Starthjälp - fyrens framtid.

Dessutom får tre stycken fiberföreningar - Hässlås fiber ek. förening, Gränsfiber Fagered/ Älvsered ek. förening samt Källsjö Bygdeservice ek. förening bidrag. Föreningarna erhåller 2 000 kr/anslutet bidragsgrundande hushåll (enligt de principer som gäller för statliga medel), beräknat belopp för dessa tre föreningar är 710 000 kr.

,

Aktuellt från Martin 2013-08-09

Just nu så är vi snart nere vid hässelborg och då är vi klara på den sidan. Sedan är tanken att ta hotellvägen. Borta vid nyrydsvägen och ringvägen kommer vi ta i slutet. Tidsmässigt om ca två månader. Det ni alla kan göra är att prata ihop er på gatan där ni bor och bestämma hur ni vill ha slangen dragen i gatan. Sen kan ni diskutera det med mig så ritar jag in dragningen på min karta. Det sparar mycket tid. Jag kan även göra en liten veckodagbok på hemsidan. Angående dagsverken så behöver jag några som krattar lite jord på en gräsmatta och sår gräsfrön. Helst i helgen. Hör av er på 0706331634. Det är bara att fråga om ni undrar något.Ni som bor i Fagered kan också börja att prata ihop er för att hitta bra dragningar för fiberslangen.

                             

Nyhetsbrev-Fiber-2013-04-21

  

                                                 Extrastämma

•                                i Fagereds Byggdegård

• Nu har vi haft både årsstämma och en extrastämma i föreningen och styrelsen fick förnyat förtroende och består alltså av Karin Karlsson, Sjögared, ordf, Tomas Riberth, Guarp, vice ordf, Niklas Rikardson, Västeräng, sekreterare, Kent Lindberg, Grönabäck, kassör, Martin Hafstrand, Sävekulla, projektledare, samt Lenny Andersson, Stuvås och Bodil Svensson, Fagered.

• Föreningen har fått besked från Länsstyrelsen och PTS om att vi beviljats bidrag, totalt ca

73 % av kostnaden under förutsättning att antalet anslutningar utanför Älvsereds tätort blir 225 st, annars minskar bidragsdelen i proportion till hur många som saknas. Med detta i ryggen och den kalkyl vi fått från Bynet på kostnaderna har styrelsen föreslagit extrastämman att det sätts ett tak på anslutningskostnaden som hamnar på 17 000 kr, och detta beslutades samt att en delinbetalning ska göras på 8 000 kr så snart man skrivit på sitt anslutningsavtal.

• Arbetet med att skriva och skicka ut dessa avtal pågår så det kan trilla ner i din brevlåda inom en snar framtid.

• Både Falkenbergs Sparbank och Mjöbäcks Sparbank erbjuder ”fiberlån”, se deras respektive hemsidor för villkor. Är du inte kund i någon av dessa banker så är säkert din egen bank positiv till finansiering, det är ju en förbättring av fastighetens värde att ansluta den till fiber.

• Vi har ju redan fått ner några mil slang genom att samarbeta med Vattenfall och Eon, i Älvsered mot Stuvås och Maa är det mesta klart, just nu är det uppehåll men arbetet ner mot Fjällesjö kommer igång igen efter semestern. I Fagereds samhälle, främst Västeräng har Eon lagt ner sin elkabel och även där har fiberkabeln samförlagts. Där har redan ett par medlemmar ställt upp med dagsverken, Gunnar och Sthen hjälpte till så att maskinerna kunde jobba effektivt.

• Vivab ska gräva en ny va-ledning mellan Fagered och Fridhemsberg, startar nog det arbetet i höst, där kommer vi också att passa på att få med fiberkabeln. Då kommer det att behövas en del hjälp, det är en fördel om man då har kompetens ”arbete på väg”. Har du inte möjlighet att ställa upp där så kanske det kan komma andra tillfällen, anmäl dig gärna till områdesansvariga; Bodil eller Martin? så kan vi kontakta er när det behövs. Ju fler som kan ställa upp och hjälpa till så att maskinförarna kan jobba med det de ska ju lägre kostnad blir det för oss alla.

• Även markavtal kommer att skrivas med dem där kabeln ska grävas över markerna, vi kommer att kontakta er och vill gärna ha era synpunkter om vad som är bästa och billigaste sträckningen.

Fibermoete-15-07-2013.jpg

                                       TV, telefon och bredband

När vi har fått ner fiberkabel i marken kommer ju det väsentliga, vilka tjänster kan man få via fibern? Föreningen kommer förmodligen att upphandla en kollektivanslutning för medlemmarna för att få ner månadskostnaden så mycket som möjligt, hittills har vi blivit kontaktade av Telia och Net at Once som presenterat sina utbud. Det kan ju komma fler intressenter som lägger anbud och styrelsen kommer så klart att välja det som är mest förmånligt för medlemmarna.

Det grundutbud som t ex Telia erbjuder är 20 TV-kanaler, bredband 100 Mb och IP-telefoni och kostnaden för det är i dagsläget 299 kr i månaden, därtill kommer en avgift till föreningen för administration och underhåll på troligen 50 kr.

Net at Once:s erbjudande till fiberföreningar ser du här nedan

http://www.netatonce.se/dokument/byanat-presentation.pdf

Så här ser Telias erbjudande ut (hösten 2012, har blivit förbättringar sedan dess)

Tjänster-ramavtal-TeliaSoneraAB

 
   

© Gränsfiber | | kent@gransfiber.se